Main menu:

Pagina ELEVILOR

Preambul Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație este esențial. Credem în educație! De aceea, ne dorim reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă și nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri. Scopul acestui document este de a oferi recomandări clare și care pot fi implementate, în vederea funcționării în condiții de siguranță a unităților de învățământ în contextul prevenirii, depistării din timp și a controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a infecției SARS-CoV-2 în unitățile / instituțiile de învățământ. Va fi acordată atenție deosebită pentru evitarea situațiilor de stigmatizare a elevilor și a personalului care se poate să fi fost expuși la virus. Precizăm că implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de transmitere a virsului SARS-CoV-2 ci doar contribuie la diminuarea acestora. Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal precum și pentru întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preșcolarilor / elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu Sars-Cov-2 sunt măsuri esențiale de prevenție. Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului echitabil la educație și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicați și respectarea tuturor normelor prevăzute în acest document, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecție. I. Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextului epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a germenilor și izolarea celor bolnavi și contaminați Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii, includ : - Igienă riguroasă a mâinilor; - Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ; - Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ; - Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; - Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă; - În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă; - Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19 aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2; - Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei; - Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid și vor adopta norme specifice. În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii: Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție Scenariul 2 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție Scenariul 3 Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie Direcția de Sănătate Publică Județeană / a Municipiului București (DSP) informează până la data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului București (ISJ / ISMB) Comitetul Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU / CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități. ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, în concordanță cu: ● situația epidemiologică la data de 7 septembrie ● infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Comitetul Județean / al Municipiului București pentru situații de urgență (CJSU / CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021. Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori) În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament: 1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ. 2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate 3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2. 4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul document, clasa sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online. Actualizarea hotărârilor privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se va realiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 1. Responsabilități ● Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății prin departamentele și instituțiile abilitate stabilesc principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate; ● DSP supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă și intervin ori de câte ori există cazuri de infecție în unitatea de învățământ și calculează săptămânal rata incidenței cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate în parte și pune rezultatele la dispoziția ISJ/ISMB și CJSU/CMBSU; ● ISJ / ISMB diseminează normele și supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă. Realizează cu fiecare unitate de învățământ în parte analiza infrastructurii, resursei umane și pune rezultatele la dispoziția CJSU / CMBSU și propune scenariul aplicabil pentru fiecare unitate de învățământ; ● CJSU / CMBSU analizează, la nivelul fiecărei localități, pe baza situației epidemiologice transmise de către DSP, a infrastructurii și resurselor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ și aprobă săptămânal sau ori de câte ori este nevoie scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ în parte; ● Autoritățile administrației publice locale vor asigura, in confomitate cu legislația în vigoare resursele umane (personal medico-sanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinete medicale școlare), conform legii, și resursele materiale și financiare pentru derularea acțiunilor întreprinse de unitățile de învățământ în contextul combaterii răspândirii infecției cu noul coronavirus; ● Conducerile unităților de învățământ elaborează un plan de măsuri pentru implementarea normelor din prezentul document. II. Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschidere a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autoritățile administrației publice locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului educativ; b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată; c) Stabilirea circuitelor funcționale; d) Organizarea spațiilor de recreere; e) Evaluarea necesarului de resurse umane; f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal; h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri. III. Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice; 3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ; 4. Organizarea programului școlar; 5. Măsuri igienico-sanitare la nivel individual; 6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ; 7. Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 8. Măsuri pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități. 1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene / al municipiului București, ai Direcțiilor de Sănătate Publică, ai Autorităților Publice Locale și ai CJCCI, respectiv CMBCCI. 2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică. La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor. b) Organizarea sălilor de clasă ● Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele: - Eliminarea mobilierului care nu este necesar; - Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; - Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); - Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; - Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. ● Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; ● Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”; ● Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; ● Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; ● Este interzis schimbul de obiecte personale; ● Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; ● Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; ● Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare; ● Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ. ● Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. c) Organizarea grupurilor sanitare ● Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice; ● Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar); ● Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă; ● Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil); ● Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc); ● Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție); ● Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. d) Organizarea cancelariei / sălii profesorale: ● Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: o la intrarea în cancelarie; o la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; ● Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane; ● Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție. e) Organizarea curții școlii: ● Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze distanțarea fizică; ● Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ; ● Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor. 3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ ● Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ; ● Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc); ● Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc); ● Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială; ● Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc); ● Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. ● Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; ● După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; ● Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii. 4. Organizarea programului școlar a)

Write a comment