Main menu:

Pagina TINERILOR

Fundatia pentru Tineret Buzau este persoana juridica de utilitate publica, cu caracter privat, independenta, neguvernamentala, apolitica si nonprofit, legal constituita la nivelul judetului Buzau in conformitate cu prevederile Decretului Lege nr. 150/1990 si a Legii 146/15 aprilie 2002, si functionand pe baza acestora.

Sediul central al Fundatiei pentru Tineret Buzau este in Buzau, str. Mesteacanului nr. 1, cod 120024, tel/fax: 0238 720 955 , e:mail: fpt@buzau.org; web: www.fptbz.ro ; avand in prezent filiala in Rm. Sarat, la Clubul Tineretului, str. N. Balcescu.

Scopul Fundatiei pentru Tineret Buzau este de a propune, realiza, sprijini si finanta programe pentru tineri si de a oferi servicii in folosul acestora.

Obiectul de activitate al Fundatiei il reprezinta:
a) organizarea de spectacole, festivaluri, simpozioane, conferinte, competitii sportive;
b) editare de carte, reviste, afise publicitare si tipografie;
c) activitate de publicitate si reclama;
d) activitati in domeniul audio-vizualului;
e) difuzare si comercializare carte, reviste, publicatii, librarie-papetarie;
f) activitati de alimentatie publica, divertisment;
g) editare si comercializare de casete video si audio, compact discuri;
h) activitati de instruire si formare socio-profesionala;
i) exploatare de cluburi, sali de dans, sali de cinema, sali de jocuri mecanice si electronice, agrement;
j) comercializare produse industriale si neindustriale;
k) comercializare produse alimentare, bauturi alcoolice, racoritoare si tigari;
l) organizarea de activitati turistice si transport cu caracter turistic, in tara si strainatate;
m) agentie de turism;
n) organizarea de transporturi de marfa si persoane, in tara si strainatate, activitati de depozitare de marfa sau utilaje;
o) export/import de produse industriale si neindustriale;
p) prestari servicii in domeniul consultantei si asistentei juridice, economice, etc;
q) activitati de intermediere;
r) participarea la efectuarea de operatiuni de schimb valutar, in baza autorizarii si in conditiile stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
s) prestari servicii in domeniul consultantei si asistentei juridice, economice, etc;
t) activitati de intermediere;
u) participarea la efectuarea de operatiuni de schimb valutar, in baza autorizarii si in conditiile stabilite de Banca Nationala a Romaniei.

Fundatia poate beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale numai, pentru finantarea de programe de utilitate publica pentru tineret. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre Fundatie si organele administratiei publice locale.

Sursele de finantare ale Fundatiei provin din:
b) donatii, legate si sponsorizari;
c) sume destinate finantarii programelor proprii sau, dupa caz, a programelor realizate in colaborare cu Directia pentru Tineret si Sport a judetului Buzau, respectiv cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale si alti ordonatori de credite;
d) sume ramase din exercitiul financiar precedent;
e) venituri obtinute din activitati economice realizate in scopul si obiectul de activitate ale acesteia;
f) venituri realizate in conditiile legii.

Fundatia pentru Tineret Buzau:

  • Apara demnitatea, drepturile si interesele tineretului;
  • Contribuie prin propuneri la perfectionarea legislatiei in interesul tineretului;
  • Face demersuri catre organele de stat in cazul in care reglementarile in vigoare contravin sau ingradesc drepturile tineretului;
  • Poate apela la petitie, miting, demonstratie, in lupta pentru apararea intereselor tineretului si pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Write a comment